Štúdio mladých

Divadlo na hambálku si svojich budúcich členov vychováva od mala. Detské divadelné štúdio bolo založené spolu s Divadlom na hambálku a funguje ako voľnočasová aktivita pre najmenších. Deti od 5 rokov sa tam učia hereckému umeniu pod vedením Kataríny Danihelovej. 

Ako postupne deti rástli, začalo fungovať aj Štúdio mladých Divadla na hambálku, v ktorom nájdete mladých hercov vo vekovej kategórii od 14 rokov. Ich vedúcou a režisérkou je Beáta Reifová, ktorá je zároveň členkou dospelého súboru. 

Členov Štúdia mladých môžete okrem ich predstavení vidieť aj v inscenáciách Ženský zákon a Stálo ti to zlato za to?, kde vystupujú po boku dospelých členov Divadla na hambálku.

Najbližšie hráme

20.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

1. slávnostná premiéra - vstup len na pozvánky

27.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE
2. slávnostná premiéra, vstupné: 7 €

8.5. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

1.6. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

Vstupenky

Vstupenky na predstavenia v Malackom Kultúrním domečku (kine) si môžte zakúpiť vždy počas jednej hodiny pred každým filmovým či iným podujatím alebo online na stránke www.mckmalacky.sk.

Vstupenky na predstavenia mimo Malaciek sa kupujú vždy pred predstavením v danej obci, prípadne v predpredaji, ak túto službu organizátor poskytuje.

Zriaďovateľ

 417

Odkazy a spriatelené weby

 DNH na Facebooku

 
Divadlo Žihadlo
  
Malacké pohľady
 
Malacko
 
 
Záhorí
 
Záhorácke divadlo
 
Mesto Malacky