Len nijakú paniku

Didier Kaminka

Po tragédii Krvavá svadba siahli hambálkovci opäť po komediálnom kúsku, tentoraz od francúzskeho autora Didiera Kaminku. Hra má názov Len nijakú paniku.

Bláznivá konverzačná komédia od francúzskeho dramatika Kaminku zobrazuje dvoch nezamestnaných ľudí, ktorí sú na mizine a snažia sa dostať von zo začarovaného kruhu dlhov. Hra je svojou témou v čase hospodárskej krízy nanajvýš aktuálna: ukazuje ako sa dostať k peniazom, avšak v žiadnom prípade nie je návodom. Diváci sa napokon sami presvedčia, že vykradnutie banky lupičmi – amatérmi nie je vôbec jednoduchá záležitosť, ale skôr záležitosť plná groteskných situácií, do ktorých sú zapletení zamestnanci banky, náhodní klienti, ale aj nešikovný policajt či samotný komisár zodpovedný za stíhanie lupičov...

Réžia: Vlado Zetek

Asistent réžie: Zuzana Chrústová
Zvuk: Peter Hegyi
Svetlo: Michal Šefčík, Vlado Zetek
Scéna: Libuška Čtveráková malá
Kostýmy: Marta Balúchová, Libuška Čtveráková malá a kolektív
Šepkár, inšpicia: Dana Škrhová
Maskér: Petra Barteková
Účinkujú: Jozef Klučár, František Hladký, Lenka Belcáková, Miroslava Mihaličková, Barbora Vícenová, Pavol Škrha, Milan Valachovič, Zuzana Chrústová, Marta Balúchová, Róbert Hlaván, Romana Štipanitzová, Petra Barteková, Zuzana Bezáková, Renáta Biksadská, Michal Šefčík, Mária Briestenská, Radka Osičková, Adrián Hoc, Oto Divinský

Premiéra: 24. a 25. apríl 2009
Odohraných predstavení: 11

 

Fotogaléria
Ponukový list (.pdf)
Bulletin (.pdf)
Plagát (.pdf)

Najbližšie hráme

20.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

1. slávnostná premiéra - vstup len na pozvánky

27.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE
2. slávnostná premiéra, vstupné: 7 €

8.5. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

1.6. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

Vstupenky

Vstupenky na predstavenia v Malackom Kultúrním domečku (kine) si môžte zakúpiť vždy počas jednej hodiny pred každým filmovým či iným podujatím alebo online na stránke www.mckmalacky.sk.

Vstupenky na predstavenia mimo Malaciek sa kupujú vždy pred predstavením v danej obci, prípadne v predpredaji, ak túto službu organizátor poskytuje.

Zriaďovateľ

 417

Odkazy a spriatelené weby

 DNH na Facebooku

 
Divadlo Žihadlo
  
Malacké pohľady
 
Malacko
 
 
Záhorí
 
Záhorácke divadlo
 
Mesto Malacky