Otváracie hodiny pokladne počas festivalu

Utorok 10. septembra
9.00 – 13.00 h, 16.00 – 20.00 h

Streda 11. septembra
9.00 – 13.00 h, 16.00 – 20.00 h

Štvrtok 12. septembra
9.00 – 13.00 h, 16.00 – 20.00 h

Piatok 13. septembra
9.00 – 13.00 h, 16.00 – 20.00 h

Sobota 14. septembra
9.00 – 13.00 h, 16.00 – 20.00 h

Najbližšie hráme

15.2. MALACKY
SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ

Vstupenky

Vstupenky na predstavenia v Malackom Kultúrním domečku (kine) si môžte zakúpiť vždy počas jednej hodiny pred každým filmovým či iným podujatím alebo online na stránke www.mckmalacky.sk.

Vstupenky na predstavenia mimo Malaciek sa kupujú vždy pred predstavením v danej obci, prípadne v predpredaji, ak túto službu organizátor poskytuje.

Zriaďovateľ

 417

Odkazy a spriatelené weby

 DNH na Facebooku

 
Divadlo Žihadlo
  
Malacké pohľady
 
Malacko
 
 
Záhorí
 
Záhorácke divadlo
 
Mesto Malacky