Zešli sme sa na hambálku 2014

7. ročník festivalu Zejdeme sa na hambálku je za nami. Počas štyroch festivalových dní sme si užili kopec zábavy, zažili veľa smiechu, odniesli si veľa dojmov, spoznali nové súbory, zatancovali i zaspievali sme si... Skrátka, skončil sa náš divadelný sviatok.

Týmto by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby festival bol takým úžasným, akým bol, a to najmä Janke a Vladovi Zetkovcom za organizáciu, všetkým zúčastneným a pomáhajúcim hambálkovcom a zamestnancom MCK za zaistenie bezprobémového priebehu festivalu, účinkujúcim za ich vynikajúce zábavné, dramatické i dojemné herecké výkony, sponzorom a mediálnym partnerom za finančnú i nefinančnú pomoc, bez ktorej by sme festval nemohli robiť a v neposlednom rade všetkým divákom za vytvorenie úžasnej atmosféry.

ĎAKUJEME! Zejdeme sa na hambálku aj o rok! 

St, 10/08/2014 - 15:20 poslal Ewe
 

Najbližšie hráme

20.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

1. slávnostná premiéra - vstup len na pozvánky

27.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE
2. slávnostná premiéra, vstupné: 7 €

8.5. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

1.6. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

Vstupenky

Vstupenky na predstavenia v Malackom Kultúrním domečku (kine) si môžte zakúpiť vždy počas jednej hodiny pred každým filmovým či iným podujatím alebo online na stránke www.mckmalacky.sk.

Vstupenky na predstavenia mimo Malaciek sa kupujú vždy pred predstavením v danej obci, prípadne v predpredaji, ak túto službu organizátor poskytuje.

Zriaďovateľ

 417

Odkazy a spriatelené weby

 DNH na Facebooku

 
Divadlo Žihadlo
  
Malacké pohľady
 
Malacko
 
 
Záhorí
 
Záhorácke divadlo
 
Mesto Malacky