Zejdeme sa na hambálku 2016

Program: 

Štvrtok 22.9. 

9.00 h a 11.00 h, Kultúrní domeček - organizované predstavenie pre školy
STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA NITRA
V.Šikula, O.Sliacky: O MÚDROM KOKOŠKOVI
www.staredivadlo.sk
vstupné: 3 €

19.00 h, Kultúrní domeček - Slávnostné otvorenie festivalu
DIVADLO NA HAMBÁLKU MALACKY
J.G.Tajovský, J. a Š. Moravčíkovci: ŽENSKÝ ZÁKON
www.divadlonahambalku.sk


Piatok 23.9.

09.00 h a 11.00 h, Kultúrní domeček - organizované predstavenie pre školy
MARTIN ŽÁK A DIVADLO AGAPÉ
THE DARK TRIP – CESTA DO TMY
www.thedarktrip.sk
vstupné: 5 €

10.00 h, MCK – galéria, Záhorácka 1919
Otvorenie výstavy
MILAN FERENČÍK: SCÉNOGRAFIA A OBRAZY
vstup voľný

17.00 h, Spoločenský dom
CHILL OUT BY ŠTÚDIO MLADÝCH DNH
pohodové posedenie pri knihách, ktoré máme radi, hosť Pišta Vandal
vstup voľný

19.00 h, Kultúrní domeček
DIVADLO DIVA BRATISLAVA
René Freund: ZLATÁ BAŇA
vstupné: 12 €

21.00 h, Spoločenský dom
DIVADLO SEMTAMFÓR
M.Delaporte, A.de la Patelliére: JMÉNO
www.semtamfor.cz
vstupné: 7 €


Sobota 24.9.

9.00 h – 15.00 h pred Spoločenským domom
HAMBÁLJARMOK – divadelný jarmok spojený s prezentáciou Divadla na hambálku, Detského divadelného štúdia a Štúdia mladých DNH
Divadlo Lokvar Praha
Divadlo Harry Teater
Chodúlové divadlo a živé sochy
Saxophone Syncopators (koncert)
Bubnová show
Verklíky
Tvorivé dielne, detské hry...

17.00 h, Spoločenský dom
Klienti DSS a ZPB Merema Modra
M.Žák: DROTÁRI
vstupné: 3 €

19.00 h, Kultúrní domeček
KUMŠT PRODUCTION
Y. Reza: KUMŠT
účinkujúci: C. Kassai, M. Mňahončák, G. Hološka
vstupné: 12 €

22.00 h, Spoločenský dom
NOVÉ DIVADLO NITRA
B. Kubátová: KÚPALISKO
vstupné: 7 €


Nedeľa 25.9.

17.00 h, Kultúrní domeček - otvorenie súťaže o NAJ SUPER DIVÁKA divadelnej sezóny 2016/2017
DIVADLO LOKVÁR PRAHA
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
www.lokvar.cz
vstupné: 3 €


Vstupenky na jednotlivé predstavenia deviateho ročníka festivalu Zejdeme sa na hambálku si môžete zakúpiť v pokladni kina vždy hodinu pred akýmkoľvek filmovým či divadelným predstavením alebo elektronicky cez stránku www.kinomalacky.sk. Vstupenky na predstavenia v Spoločenskom dome si môžete zakúpiť aj jednu hodinu pred konkrétnym predstavením v SD.

V ponuke je tiež zvýhodnená permanentka v cene 35 €, ktorá platí na všetky predstavenia festivalu.

Najbližšie hráme

20.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

1. slávnostná premiéra - vstup len na pozvánky

27.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE
2. slávnostná premiéra, vstupné: 7 €

8.5. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

1.6. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

Vstupenky

Vstupenky na predstavenia v Malackom Kultúrním domečku (kine) si môžte zakúpiť vždy počas jednej hodiny pred každým filmovým či iným podujatím alebo online na stránke www.mckmalacky.sk.

Vstupenky na predstavenia mimo Malaciek sa kupujú vždy pred predstavením v danej obci, prípadne v predpredaji, ak túto službu organizátor poskytuje.

Zriaďovateľ

 417

Odkazy a spriatelené weby

 DNH na Facebooku

 
Divadlo Žihadlo
  
Malacké pohľady
 
Malacko
 
 
Záhorí
 
Záhorácke divadlo
 
Mesto Malacky