Zejdeme sa na hambálku 2017

Plagát (.png)
Bulletin (.pdf)

Štvrtok 21. 9.

19.00 h (Kultúrní domeček)
FANNY AGENTÚRA PRAHA: MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
www.ctyruhelnik.cz
vstupné: 13 €, kúpiť vstupenky

Piatok 22. 9.

10.00 h (MCK – galéria, Záhorácka 1919)
Otvorenie výstavy
Divadelný ústav Bratislava - 3.ročník Bienále divadelnej fotografie
vstup voľný

15.00 h (Kultúrní domeček)
Predstavenie pre seniorov
PETRŽALČANKA: PETRŽALSKÉ PÁRAČKY - DRÁPAČKY
vstup voľný

Sobota 23. 9.

9.00 h – 15.00 h pred Spoločenským domom
HAMBÁLJARMOK – divadelný jarmok spojený s prezentáciou Divadla na hambálku, Detského divadelného štúdia a Štúdia mladých DNH, bubnová show Tambores, Divadlo Piki, Funny Fellows, Hambálkovská vtipná kaša, tvorivé dielne, detské hry, choduliari, občerstvenie...

Streda 27. 9.

09.00 h a 11.00 h (Spoločenský dom)
Predstavenie pre batoľatá 
FEDER TEÁTRO: LILI
www.federteater.sk
vstupné: 3 €, kúpiť vstupenky

19.00 h (Kultúrní domeček)
Slávnostné otvorenie festivalu 
DIVADLO NA HAMBÁLKU MALACKY: TRI LETUŠKY V PARÍŽI
www.divadlonahambalku.sk
vstupné: 5 €, kúpiť vstupenky

Štvrtok 28. 9.

09.00 h a 11.00 h (Kultúrní domeček)
Organizované predstavenie pre školy 
NOVÉ DIVADLO NITRA: ANNA FRANKOVÁ
www.novedivadlo.sk
vstupné: 3 €

13.00 h (Spoločenský dom)
Klienti DSS a ZPB Merema Modra: O MODRANSKÝCH KERAMIKÁROCH

vstup voľný

16.30 h (Kultúrní domeček)
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: TO NEMÁ CHYBU

www.rnd.sk
vstupné: 19 €, kúpiť vstupenky

19.30 h (Kultúrní domeček)
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: TO NEMÁ CHYBU

www.rnd.sk
vstupné: 19 €, kúpiť vstupenky

Piatok 29. 9.

09.00 h a 11.00 h (Kultúrní domeček)
Oganizované predstavenie pre MŠ a ZŠ
DIVADLO ŽIHADLO: APAČI PAPÁČI
www.divadlozihadlo.com
vstupné: 2 €
 
16.00 h (Spoločenský dom)
ŠTÚDIO MLADÝCH DNH: MINI, ale MAXI

predstavenie je spojené s vernisážou výstavy „OBJEKTÍVNE“ dvornej fotografky ŠM DNH Mišky Havrilla
vstup voľný

18.00 h (Kultúrní domeček)
TEATRO COLORATO: Ó SLÁVA HVIEZD Ó SLÁVA

www.colorato.sk
vstupné: 7 €, kúpiť vstupenky

21.00 h (Kultúrní domeček)
TÚLAVÉ DIVADLO: NONSENS NOCI SVäTOJÁNSKEJ

www.tulavedivadlo.sk
vstupné: 7 €, kúpiť vstupenky

Sobota 30. 9.

16.00 h (Spoločenský dom)
CHILL OUT BY ŠTÚDIO MLADÝCH DNH s Patrikom Hermanom o médiách a slušnosti

vstup voľný

19.00 h (Kultúrní domeček)
GP-ART PRAHA: BLÁZINEC

www.gpart.cz
vstupné: 13 €, kúpiť vstupenky

21.00 h (Spoločenský dom)
HAMBÁLKOVSKÁ TANCOVAČKA
: Oslava 15.výročia založenia Divadla na hambálku
vstup na pozvánky

Nedeľa 1.10.

17.00 h (Kultúrní domeček)
otvorenie súťaže o NAJ SUPER DIVÁKA divadelnej sezóny 2017/2018
DIVADLO ANIMA CANDIDA PRAHA: POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA
www.animacandida.cz
vstupné: 4 €, kúpiť vstupenky

Zmena programu vyhradená.

Vstupenky na jednotlivé predstavenia 10. ročníka festivalu Zejdeme sa na hambálku si môžete zakúpiť v pokladni kina vždy hodinu pred akýmkoľvek filmovým či divadelným predstavením alebo elektronicky cez stránku www.mckmalacky.sk.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

Najbližšie hráme

20.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

1. slávnostná premiéra - vstup len na pozvánky

27.4. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE
2. slávnostná premiéra, vstupné: 7 €

8.5. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

1.6. o 19.00 h, Kino Malacky
G. Feydeau: CHROBÁK V HLAVE

vstupné: 7 €

Vstupenky

Vstupenky na predstavenia v Malackom Kultúrním domečku (kine) si môžte zakúpiť vždy počas jednej hodiny pred každým filmovým či iným podujatím alebo online na stránke www.mckmalacky.sk.

Vstupenky na predstavenia mimo Malaciek sa kupujú vždy pred predstavením v danej obci, prípadne v predpredaji, ak túto službu organizátor poskytuje.

Zriaďovateľ

 417

Odkazy a spriatelené weby

 DNH na Facebooku

 
Divadlo Žihadlo
  
Malacké pohľady
 
Malacko
 
 
Záhorí
 
Záhorácke divadlo
 
Mesto Malacky